Ticker

6/recent/ticker-posts

Các ứng dụng cần thiết

Phần mềm cấp bù hạn

Các ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế:

Ứng dụng tạo tờ khai thuế HTKK 3.4.2

Ký chọn vị trí bằng foxit reader

Java 7 update 7

Java 7update 3 của hải quan

Java 6 update 21

Phần mềm ký offline của thuế: giúp ký các tờ khai words - excel - pdf trước khi gửi đi

Các ứng dụng hỗ trợ kê khai hải quan


Phần mềm hỗ trợ Java

Java confic

Sau khi cập nhật xong vui lòng update tải bản update tại đây

DMCA.com Protection Status