Từ 25/5/2020: Mã số BHXH cũng chính là mã định danh y tế

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020
Tags: , , ,

Hotline

096.345.7686

THÔNG BÁO! CA2 cung cấp chữ ký số khai C/O số 1 Việt Nam. Liên hệ đăng ký ngay (chi tiết)