Hải quan Hà Tĩnh bắt hai đối tượng vận chuyển 27 kg ma túy dạng đá và 3 kg ketamin

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020
Tags: , , ,

Hotline

096.345.7686

THÔNG BÁO! CA2 cung cấp chữ ký số khai C/O số 1 Việt Nam. Liên hệ đăng ký ngay (chi tiết)