Từ ngày 01/01/2020, tăng viện phí với người bệnh không có thẻ BHYT

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020
Tags: , , , ,

Hotline

096.345.7686

THÔNG BÁO! CA2 cung cấp chữ ký số khai C/O số 1 Việt Nam. Liên hệ đăng ký ngay (chi tiết)